วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

รูปภาพเกี่ยวกับเอเชียอาคเนย์


โบสถ์ซาน อากุสติน (San Agustin)

ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมทรงสเปน ที่สง่างาม สร้างขึ้นในปี 1599 โบสถ์แห่งนี้ สร้างขึ้นเป็นครั้งที่สาม โดยสองครั้งแรกถูกไฟไหม้ไปสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังมีความสง่างาม ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างหนึ่งเดียวที่ไม่ถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่อยู่ภายในอินทรามูรอส (Intramuros) ซึ่งมีลักษณะเป็นป้อมปราการและกำแพงคูเมือง เป็นศูนย์กลางในการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และการค้าในช่วงศตวรรษที่ 16 ถึงปลายศตวรรษที่ 19 ภายในพื้นที่ ประมาณ 395 ไร่ที่ล้อมรอบด้วยกำแพงหินสูง ประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัย โบสถ์ โรงเรียน และสถานที่ราชการ
เสน่ห์ของ โบสถ์ซานอะกุสติน ก็คือผนังโบสถ์ด้านหน้าที่ชวนมองในสไตล์ดอริกเกลี้ยง ๆ รวมถึงบานประตูใหญ่ที่แกะสลักหินเป็นรูปนักบุญอะกุสติน กับนักบุญโมนีกาที่งดงามน่าเจริญศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ใกล้ ๆ กับโบสถ์ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าไว้ให้ได้ชื่นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์รวมถึงงานเครื่องถ้วยแบบสเปน

ถัดจากโบสถ์ซานอะกุสตินก็จะเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สำคัญของมะนิลานั่นคือ โบสถ์มะนิลา (Manila Cathedral) ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่มะนิลาเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมสเปน โดยพระประสงค์ของพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 ดังนั้น โบสถ์แห่งนี้ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี และเป็นสถานที่สำคัญยังคงยืนหยัดอยู่คู่ศรัทธาของชาวกรุงมะนิลามาจวบจนปัจจุบัน

การที่โบสถ์ทั้งสองหลังเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปน อันเนื่องมาจากการที่ฟิลิปปินส์ตกเป็นอาณานิคมของสเปน เมื่อปี ค.ศ. 1521 (พ.ศ. 2064) เฟอร์ดินันด์ มาเจลลันมาถึงหมู่เกาะฟิลิปปินส์ และในปี ค.ศ. 1565 (พ.ศ. 2108) มีเกล โลเปซ เด เลกัสปี มาถึงฟิลิปปินส์ และตั้งชุมชนชาวสเปนขึ้น ซึ่งนำไปสู่การตั้งอาณานิคมในเวลาต่อมา หลังจากนั้น นักบวชศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้แปรศาสนาของชาวเกาะทั้งหมดให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ ในช่วง 300 ปีนับจากนั้น และได้ประกาศเอกราชในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489) นับเป็นเวลา 400 กว่าปีที่สเปนมีอิทธิพลในประเทศฟิลิปปินส์ นับได้ว่าฟิลิปปินส์เป็นชาติเดียวในเอเชีย ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และเป็นหนึ่งในชาติที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด เป็นการผสมผสานกันระหว่างตะวันตกและตะวันออก

โดย อัดนันต์ อาแว

14 Aug 2010

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น